Webinar - Azure gjort riktig

Det finnes et rammeverk for hvordan bygge tjenester i Azure og det heter Azure Cloud Adoption Framwork (CAF). En god del maler er tilgjengelig, men frem til nå har det manglet en fullverdig kodebase (blueprint) som det kan abonneres på for etablering, bygging og skalering i Azure.

blinQ har gjort jobben og tilbyr nå et Azure Cloud Adoption Framework m/Terraform , levert som abonnementsbasert tjeneste. Spar mengder med arbeide og usikkerhet og reduser time-to-market for nye tjenester med blinQ. Tjenesten leveres enten som abonnement på kodebase, eller sammen med Azure Plan som omfatter beste praksis sikkerhet, vedlikehold (kodebase), monitorering og support – levert av en norsk partner.

Agenda:

  • Introduksjon til tjenesten og praktisk use-case
  • Praktisk demo
  • Next step

Hein Tonny Køien

Artem Borodai

Webinar - Azure gjort riktig

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

29.06.2021

kl 08.30 - 09.30

og

kl 14.30 - 15.30