IKT-ansvarlig

joseph@contenting.no

Vi har lenge hatt et ønske om å samle flere leverandører til færrest mulig. Dette skyldes både effektiv bruk av konsulenter, bedre lisensoversikt og en bedre oversikt over faktureringen av dette. Vi valgte å samle mye hos blinQ og angrer ikke på det!