Skymigrering med blinQ

Å flytte IT-plattform og infrastruktur «as-is» til skyen betyr marginalt for vedlikeholdsoppgaver og vil kun flytte kostnader. Den eneste måten å drifte en moderne IT-plattform på er å følge god praksis som innebærer en omlegging til infrastruktur og retningslinjer (policies) som kode. Microsoft kaller dette Azure Cloud Adoption Framework og Azure LandingZone. Vi i blinQ vet at dette er ikke for alle å gi seg i kast med og har derfor to svar på oppgaven, avhengig av hvilken kapasitet og kompetanse din virksomhet selv har.

For virksomheter med høy kompetanse og kapasitet til endring, hjelper blinQ sine erfarne konsulenter med bygging av infrastruktur og retningslinjer basert på god praksis rammeverk. Fra valg av verktøy til innarbeidelse av forvaltningsrutiner så følger vi din virksomhet vekk fra teknisk gjeld og over til en sikker og forvaltbar plattform. Dette tar nødvendigvis noe tid og må gjøres stegvis, men din virksomhet får bygget kompetanse og erfaring underveis.

For virksomheter som ikke har kompetanse eller kapasitet til å drive en slik endring selv, provisjoneres en ny plattform, ferdig konfigurert og i henhold til god praksis, for din virksomhet i skyen. Gamle tjenester reetableres i ny plattform, tjeneste for tjeneste, til alle tjenester er flyttet til skyen. blinQ forestår løpende forvaltning av plattformen og Kunden trenger kun fokusere på applikasjonslaget og funksjonalitet. Forutsigbart, sikkert, raskt og laget for fremtiden.


Trenger din plattform støtte for hybride miljøer der det fortsatt står igjen tjenester i ditt egetdatasenter, kan dette også støttes ved bruk av Terraform for automasjon på tvers av sky og egeninfrastruktur.

blinQ benytter allerede samme infrastruktur og modell for å levere SaaS-tjenester til kunder verden over, på tvers av alle Azure regioner. Rammeverket er designet for å kontinuerlig holdes oppdatert i takt med endringer fra eksempelvis Microsoft.


Tilnærmingen er allerede adoptert av de fleste større virksomheter og stadig flere SMB-virksomheter har skjønt at det ikke er noen vei utenom. Med blinQ som serviceprovider får din virksomhet en raskere vei til mål om du ikke selv har kapasitet og kompetansen. Tjenesten kan kombineres med alle øvrige XaaS-tjenester og brukerstøtte fra blinQ eller du kan velge å kun abonnere på plattformen.

La oss ta en workshop

Pål Gran
Administrerende Direktør