Prosjekt og Implementering

Time & Material

Når du trenger konsulentbistand for å løse et problem eller for å styrke IT-kapasiteten til din bedrift over en periode

For store og små oppdrag


Våre konsulenter jobber som oftest etter medgått tid. Noen jobber i faste oppdrag og fungerer som en del av Kundens egen IT-organisasjon over en fast periode. Men de fleste av oss er satt til å løse et spesifikt problem så raskt som mulig, til den høyeste kvalitet og samtidig sikre en god overlevering til Kundens eget personell. Slik er Kunden selv i stand til å forvalte løsningen over tid.

Image
I blinQ har vi en spesielt stor bredde i vår kompetanseportefølje. Dette gir våre Kunder en helt unik tilgang på kompetanse og evne til å løse selv de mest spesielle problem. Når din konsulent på en gitt løsning, har tilgang på den fremste kompetanse innen tilstøtende områder i egen organisasjon, vet du at du er i gode hender.

Brukerflate, tilgangsstyring, identitet, front-end og back-end applikasjoner, database, nettverk, datasenter og API’er for hvordan disse snakker sammen er alle mulige feilkilder. Når du trenger én partner som kan ta et ansvar for at dine problemer løses mest mulig effektivt, ønsker du å ha med en partner som blinQ på laget.

Våre 4 kjøreregler er:

  • Prosjektet er sjef – kunden er i fokus
  • Læring for kundens regning er ikke OK
  • Assumption is the mother of all f…-ups
  • Vi leverer som team
oppstart

Kontakt oss


Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om dine behov.
Image

Aleksander Freberg

Merkantil Rådgiver


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.