Fyll ut skjemaet for å laste ned e-boken. Denne vil ta deg gjennom nøkkelpunkter for at din bedrift skal lykkes som en moderne arbeidsplass.

  Image

  Å jobbe i siloer er ineffektivt og reduserer oversikt og kontroll i arbeidshverdagen. Å implementere telefoni i Teams, som en del av din globale samhandling med interne og eksterne kontakter, er med på å effektivisere din arbeidshverdag.

  Tjenesten skalerer med løsninger for sentralbord og kontaktsenter

  UTFORDRINGER

  UTFORDRINGER

  Å jobbe i forskjellige systemer er veldig vanlig, men ineffektivt og tidkrevende. Det er ikke uvanlig å jobbe med dokumenter i ett system, sende meldinger (epost) fra et annet eller ringe via ett tredje system.

  UTFORDRINGER

  IDEELL LØSNING

  Den ideelle løsningen er å samle all kommunikasjon i en plattform og utnytte de samhandlingsmulighetene som er tilgjengelig. Da må telefoni henge sammen med kommunikasjonsløsningen på din PC og mobiltelefon.

  UTFORDRINGER

  ØNSKET SITUASJON

  Telefoni integrert med din Microsoft Teams løsning, hvor all dialog og historikk er samlet i én klient. Levert på få dager og til en lav, forutsigbar månedlig kost. Ingen bokser som skal driftes, ingen servere som skal patches, behold fokus på forretningen og brukerne.

  Image
  UTFORDRINGER

  TELCO UAVHENGIG

  Kunden kan fortsatt benytte eksisterende telco ettersom blinQ vil integrere mot alle telefonioperatører som leverer SIP over internet. Selv om kunden endrer telefonioperatør senere, påvirker ikke dette brukerens opplevelse av Teams

  UTFORDRINGER

  GLOBAL LØSNING

  Har din bedrift kontorer i utlandet og ønsker å implementere telefoni i Teams som en felles global tjeneste? Vi leverer tjenesten til nærmeste Azure region, slik at du ringer med lokaltakst fra det landet du ringer ut fra.

  UTFORDRINGER

  FREMTIDENS TJENESTE

  Tjenesten bygger på Microsoft sin egen skymodel hvor du betaler kun for den kapasiteten du trenger. Alle oppgraderinger og vedlikehold er inkludert i prisen på tjenesten. blinQ leverer I tillegg forvaltning av O365, Azure AD og Teams samt beredskap/on-call 24/7 for de som trenger det.

  Hvordan komme i gang

  Med blinQ sine konsulenter har du tilgang på top kompetanse på alle tjenester og komponenter i Microsoft 365. Fra arkitektur, design, implementering og brukeradopsjon. For Telefoni-i-Teams starter vi med etablering av en Proof-of-Concept (PoC) til fastpris for noen brukere. Når tjenesten er verifisert OK, porteres telefonnummere fra dagens telefoniløsning og over til Teams og tjenesten rulles ut for alle brukere. Om vi gjør hele prosjektet samme uke eller om det strekkes ut I tid, er kun avhengig av Kundens kapasitet og størrelse.

  blinQ sine konsulenter innen kommunikasjon har I snit over 20 års erfaring og en lang rekke referansekunder innen mange ulike bransjer.

  blinQ har lisenseksperter med 20 års erfaring innen lisensiering av Microsoft-løsninger. Vi hjelper din virksomhet med kostoptimalisering og smarte valg.

  Image
  Image

  Kartlegging

  Kartlegging av behov/ønsker og en kort introduksjon av tjenesten. 

  Jeg er interessert
  Image

  Møte / Demo

  Gjennomføring av demo, evt. avklaringer, utdypning av målbilde, lokasjoner og brukeradopsjon

  Image

  Oppstartsmøte

  Signering av PoC og oppstartsmøte med tekniske avklaringer (nettverk, telefonnummere, teleoperatør, lisensiering).

  Image

  Gjennomførig av PoC

  Pilotgruppen tester for en definer periode. Avsluttes med akseptansetest. blinQ bistår med forslag til godkjenningskriterier for en smidig prosess.

  Image

  Avtale signeres

  Avtale om utrulling til resten av organisasjonen signeres. Brukeropplæring påbegynnes og tjenesten rules ut til alle.

  Image

  Forvaltning

  blinQ bistår med forvaltning av M365, Teams og andre tjenester Kunden trenger bistand til.

  Image

  Migrering fra Skype til Teams

  Bruker din virksomhet allerede Skype for Business med Enterprise Voice og løsninger for sentralbord og/eller kontaktsenter. blinQ sine konsulenter har lang erfaring med å bistå virksomheter å migrere fra Skype for Business til Microsoft Teams og sikre at også sentralbordet og kontaktsenteret får de verktøyene de trenger. En slik endring krever en stø hånd på rattet. blinQ gjennomfører en grundig kartlegging av brukere, dagens oppsett av funksjoner for sentralbord/kontaktsenter, møteromstelefoner, hodesett, sikkerhetspolicies, brukeradopsjon og samtale-/arbeidsflyt for å sikre det beste resultatet. blinQ sikrer også en korrekt dekommisjonering av gammelt Skype-miljø, slik at det ikke henger igjen noe som kan ødelegge opplevelsen av Teams.

  Reisen fra Skype til Teams

  blinQ bistår med rådgivning, kartlegging, implemetering, testing og utrulling av Teams for selskaper som benytter Skype for Business i dag.

  Telefoni i Teams

  I prosessen fra Skype til Teams implementers også telefon i Teams som en del av migreringsprosjektet. Vi blir omforent om en tydelig leveranseplan med asvarsområder hvor telefoni i Teams er en del av leveransen.

  Sentralbord i Teams

  blinQ tilbyr sentralbordløsning for Teams som en erstatning for eldre sentralbordløsninger som tidligere var integrert med Skype for business. Vi Kjenner de fleste løsninger og rådgir både om “best-of-breed” og “godt nok”.

  Image

  Verdane Capital Advisors
  Telefoni i Teams

  Verdane Advisors AS er et norsk private equity-selskap Verdane har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, UK og Tyskland. Det er stort behov for kommunikasjon og samhandling, ikke bare i dokumenter og arbeidsmøter/konferanser, med Teams, men som også støtter telefoni mellom landene. Verdane hadde allerede implementert MS Teams, men så behovet for å utvide løsningen til å inkludere telefoni i Teams for økt samhandling.


  Image

  Landbruksdirektoratet Telefoni i Teams med sentralbord

  Landbruksdirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Landbruks- og matdepartementet. De opptrer selvstendig når de avgjør enkeltsaker, gir råd eller formidler kunnskap til det norske markedet.Landbruksdirektoratet er en støttespiller og rådgivende organ for landbruks- og matdepartementet.

  Landbrukdsdirektoratet har fått levert telefoni i Teams og Tendfor sentralbordløsning fra blinQ i samarbeide med kundens driftspartner.

  Se opptak av webinar: Fra Skype for Business til telefoni i Teams

  Kontakt oss for en demo eller bestille PoC:

  blinQ har lisenseksperter med 20 års erfaring innen lisensiering av Microsoft-løsninger. Vi bistår med å finne den optimale løsningen for din virksomhet og hjelper deg med å ta teknologien i bruk.

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.