Hardware & Software

Lisensrådgivning / SAM

Har du fullstendig oversikt over alle lisensavtaler, lisensregler, hva som faktisk er i bruk og når avtaler må fornyes?

Riktig avtale, forutsigbare kostnader og korrekt lisensering


Det er stor verdi i å ha én samarbeidspartner som har fullstendig oversikt over alle de ulike avtalene, når de utløper og hva de gir rett til. God forutsigbarhet for kostnader, enklere rapportering ifm. revisjonsgjennomgang og ikke minst en sammenheng mellom tjenester som bedriften benytter og lisenskostnader.

I blinQ har vi meget god innsikt i de mest brukte programvareprodusenter sine lisensavtaler og regler, men også verktøy for kartlegging av programvare i bruk, hvor ofte/hyppig de benyttes og hvordan de er lisensiert.
En god plan for Software Asset Management kan spare en bedrift for store beløp gjennom kartlegging av programvare som ikke benyttes, kan erstattes med et annet/rimeligere produkt eller er lisensiert på feil avtale.

Kontakt oss


Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om dine behov.
Image

Pål Gran

Administrerende Direktør


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.