Prosjekt og Implementering

Fastpris/målpris prosjekter

Når du vil en løsning ferdig levert med fullt resultatansvar hos din samarbeidspartner

Tydelig resultatansvar


blinQ leverer en rekke prosjekter på fastpris/målpris eller estimater med strenge regimer for endringshåndtering. I alle slike prosjekter vil blinQ ha et tydelig resultatansvar for sluttresultatet.

Leveranser på fastpris eller målpris krever gjerne en god del mer forarbeide ifm. kartlegging av miljøet til bedrifte og det vil alltid utarbeides tydelige forutsetninger for leveransen. Men, det gir også Kunden den høyeste sikkerhet for at prosjektet vil leveres på tid og kostnad med minimal risiko for Kunden.


Et slikt prosjekt innebærer også en veldig godt spesifisert fremdriftsplan, klare ansvarsroller og ikke minst, veldig godt definerte godkjenningskriterier. Normalt vil Kunden ha eierskapet til alle godkjenningsprøver, men vår erfaring med slike leveranser innebærer at vi ofte leverer en skisse til Kunden for hvilke godkjenningsprøver som kan være formålstjenlige.

Vi har lang erfaring med leveranse av prosjekter på fastpris/målpris. Både innen datasenter, kommunikasjon/samhandling og utvikling har vi god erfaring med slike leveranser.

Kontakt oss


Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om dine behov.
Image

Aleksander Freberg

Merkantil Rådgiver


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.