#Security: Seminar om sikkerhet
og smart forvaltning med
Microsoft 365 og Azure

Banner

Vi loser deg gjennom hvordan beskytte dine data, dine brukere og enheter ved hjelp av verktøykassen til Microsoft. Seminaret er rettet mot deg som har ansvaret for IT, IT-drift eller sikkerhet.

 

Dato: 18.12.2019
Klokkeslett: 10:00 – 16:00
Sted: Bergen Kino
Pris: Gratis

Meld deg på allerede nå.
PS: Det er begrensede plasser.

MELD DEG PÅ HER!

Agenda

10:00 – 10:25  Registrering og enkel servering

10:25 – 10:35  Velkommen - v/Pål Gran og Ståle Kjørsvik


10:35 – 11:05

Azure i Norge v/Bjørnar Engebretsen,
Director Cloud Norway i Microsoft

Bjørnar gir oss innsikt i Azure og Microsofts planer videre ift. tilgjengelighet, tjenester, ytelse og generelle råd/tips/god praksis.

11:05 – 11:25

Verktøykassen i Microsoft 365 - v/Pål Gran

En introduksjon til verktøykassen, lisensiering og hvordan skille mellom nødvendige verktøy, “kanskje senere” og skjulte skatter

agenda people
blinq guy

11:25 – 11:55

Information Protection and Compliance – v/Eirik Jølle (blinQ)

PROSESS OG POLICY: Hvilken data, hvilken klassifisering, hvem og hvorfor - Vanskelige, men nødvendige spørsmål.

Data utenfor sak/arkiv-system er ofte også sensitivt, konfidensielt eller kanskje og personsensitivt. Vi ser på hvordan  dataklassifisering og sikring av data kan bygges direkte inn i dine ansattes ontorstøtteverktøy og normale arbeidsdag

11:55 – 12:15

Pause m/enkel servering


12:15 – 12:45

Introduksjon til Identity and Threat Protection - v/Anna Andersen (blinQ)

SIKKERHET: Identiteter, to-faktor, risiko-analyse, kompromittert … Har du oversikt?

Enhver organisasjon, uavhengig av størrelse, bør forvente brudd på egen perimetersikkerhet. Enten det er fra egne ansatte med rettigheter til «feil» informasjon, eller moderne hackere som i det stille ved hjelp av stadig mer velutviklede egenskaper og intelligente verktøy overvåker nettverkstrafikk etter smutthull inn i din bedrifts peridotitt.

blinq guy

blinq guy

12:45 – 13:15

Azure Sentinel – v/Michael Arntzen (blinQ)

INSIKT: Smartere og raskere respons med kunstig intelligens (AI)

Hva om du i fugleperspektiv kunne se samt ha mulighet til å stoppe mulige trusler før de påfører ditt selskap skade?


13:15 – 13:20

Avrunding faglig del

13:30 – 16:00

Premierevisning av Star Wars IX – The Rise of Skywalker

Meld deg på seminaret allerede nå.
PS: Det er begrensede plasser.

    Avmelding senere enn mandag 16 desember og "No show" faktureres kroner 500,-

    blinq footer logo

    blinQ © copyright 2019