Business Intelligence

Vi bruker en mengde data til å ta beslutninger. Business Intelligence vil hjelpe bedrifter i beslutningsprosesser fordi vi kan sørge for å trekke ut de riktige dataene vi tar beslutninger på bakgrunn av. I en verden med økt mengde av både strukturert og ustrukturert data blir dette viktigere og viktigere!

Datavarehus

Vi bygger ikke bare et datavarehus for å konsolidere data på tvers av kildesystemer. Vi oppretter en kunnskapsbank som samler inn, renser og beriker dataene dine slik at de kan komme ut å skape verdier i bedriften. Vi hjelper med å designe, utvikle og vedlikeholde datavarehus ditt. Datavarehus er vår kjernekompetanse og grunnlaget for rapporteringen din.

Masterdata Management

En masterdata management-løsning samler, renser, behandler og viser stamdata på tvers av systemer og på tvers av organisasjonen.

Det kan for eksempel være kontoplan, kunder eller produkter.
I mange tilfeller og med litt innsats, kan vi forbedre datakvaliteten på tvers av systemer betydelig.

 

Hybrid Business Intelligence

Brukergrensesnitt forbedres kontinuerlig. Det blir stadig enklere for selv utrenede brukere å bygge avanserte analyser.

Samtidig har det skjedd en utvikling der virksomhetens data veldig ofte er spredt over både egne og eksterne systemer, on-premises eller i skyen. Vi kan hjelpe i forhold til både forretnings-utfordringer og tekniske løsninger som må utvikles.

 –

Avanserte Analyser

Nye verktøy har gjort det mye lettere å teste fordeler og muligheter med data.

Potensialet er ny innsikt i egen bedrift og ikke minst muligheten til å handle tidligere og mer spesifikt på både muligheter og utfordringer. Vi kjenner verktøyene og vi vet hvordan vi kommer i gang.

Brukerstyring og sikkerhetsmodeller

Den riktige sikkerhets- og brukeradministrasjonsmodell sikrer at brukerne bare har tilgang til data de har rett til og trenger. Dette gjør at både lovgivningen overholdes, og at brukerne ikke blir overveldet av data som de egentlig ikke trenger.

La oss bidra til å bygge modeller for sikkerhet og brukeradministrasjon som er både robuste og enkle å redigere for selskapets utvikling og relevant lovgivning.

Forretningsanalyse

Noen BI-løsninger ender fortsatt som IT-prosjekter uten å lykkes fordi de ikke har levert verdi til bedriften. Dette trenger ikke være tilfelle!

Løsningen må være basert på organisasjonens kultur og strategi og inneholde nøkkeltall som fungerer og er nødvendige. Det er alltid læring knyttet til et BI-prosjekt, men læringen kan gjøre større nytte hvis den kommer frem i en forhåndsanalyse.

 Lagre som PDF