blinQ betjener kun bedriftsmarkedet og aksepterer kun faktura som betalingsmiddel.

Ekspedering av ordre

Ved mottak av ordre vil blinQs kundeservice effekturere ordre senest samme arbeidsdag, forutsatt at ordre er korrekt utfylt og det ikke vurderes av blinQs kundeserivce å være nødvendig med kontakt med bestiller for eventuelle avklaringer.

Normalt leveringstid er 2-4 dager avhengig av leveringsadresse (postnummer/land). Varer som ikke er på lager ved bestilling angis med forventet tid til lager hvis slik informasjon er tilgjengelig. Standard levering gjøres ved dellevering, slik at det som er tilgjengelig på lager sendes umiddelbart og øvrige varelinjer settes i rest. Samlet leveranse kan avtales særskilt for den enkelte ordre. Porto/frakt følger og belastes sammen med den enklelte leveranse.

Priser

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift (25%) med mindre det fremkommer særskilt at pris er oppgitt inklusive mva (normalt avtalt for Kunder i offentlig sektor). Porto/frakt fremkommer i handlevognfunksjonen og vil variere ut i fra postnummer, vekt og verdi på forsendelsen, samt eventuelle krav til fraktmåte.

Frakt

Alle varer sendes direkte fra distributør eller produsentens lager til den leveringsadresse angitt av Kunden og med den speditør som velges av distributør eller produsent. Frakt faktureres Kunden spesifisert på egen linje med mindre annet er særskilt avtalt.

Betaling

Faktura sendes ved bekreftet levering av varen. Standard betalingsbetingelser er 14 dager. Ved betaling senere enn angitt forfall påfaktura, belastes Kunden med renter i henhold til forsinelsesrenteloven.

Gebyrer

Ved valg av betalingsmiddel faktura, vil det tillegges et gebyr på 31 NOK inkl. mva. Hvis du betaler med kredittkort, vil ingen gebyr påløpe.

Reklamasjoner

Reklamasjon på faktura må gjøres innen 5 virkedager fra mottatt er faktura til faktura@blinq.no

Avbestillinger

Ordre blir ekspedert meget raskt og varer kan sendes umiddelbart etter at ordre er mottatt av blinQs kundeservice. Det gis følgelig ingen rett til avbestilling. Eventuell retur av vare gjøres ved søknad om retur via webshop og ved aksept av retur skal vare returneres den adresse som oppgis av blinQ. Ved bekreftet mottak av returvare, vil denne besiktiges og kontrolleres for uåpnet emballasje før kreditnota godkjennes og utstedes.

Skade på varen

Hvis du oppdager at pakken er skadet ved mottak, må dette meldes uten ugrunnet opphold via webshop eller til support@blinq.no, samt til speditør/transportør som leverte varen.

Mangelfull vare

Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i vesentlig samme stand og mengde. Rett til å gjøre mangelen gjeldende opphører hvis det ikke gis melding til blinQ om hva slags mangel det gjelder ,innen rimelig tid etter at mangel ble oppdaget eller burde vært oppdaget.

Dersom varen er mangelfull vil du få returnert rimelige fraktutlegg. For øvrig setter kjøpsloven en ytre grense for å påberope seg en mangel.

Ved avtalt retur av vare

Godkjent retur av vare gjøres når det er utsted RMA (Return Material Authorization). Følgende krav gjelder for retur av vare:

 • Returnummer (RMA) er kun gyldig i 10 dager.
 • Alle returer sendes direkte til angitt underleverandør/produsent med angivelse av RMA-nummer
 • Produktet (inklusive manualer, media etc.) skal returneres slik det ble mottatt og i originalemballasje, pakket på en forsvarlig måte.
 • RMA-nummer eller andre meldinger må ikke skrives på originalemballasjen.
 • Programvare som returneres må ikke ha brutt emballasje/forsegling
 • Produkter som returneres uten at feil kan påvises, medfører belastning av behandlingsgebyr for kundens regning
 • Defekt produkt vil bli reparert, erstattet/omlevert eller kreditert.

Angrerett

blinQ leverer kun til bedriftsmarkedet og tilbyr ikke angrerett som følger av forbrukerkjøpsloven.

Garanti

blinQ gir ikke Kunden andre rettigheter eller garantier ut over det som følger av produsentens bestemmelser, med mindre dette er særskilt avtalt i egen Avtale eller avropsbilag. Produsentens garantibestemmelser følger normalt med varen som vedlegg i emballasje eller publisert online og tilgjengelig for Kunden.

Alle leverte produkter skal leveres fri for feil og mangler i en garantiperiode på 12 måneder med mindre annet er særskilt angitt. Garantiperiode begynner ved levering på Kundens angitte adresse, med mindre annet er særskilt avtalt i avropsbilag.

Kunden vil for standard utstyr og programvare, ikke få annen disposisjonsrett eller rettigheter for øvrig, enn det som følger av produsentens lisens og produkt brukerrettigheter. Kunden er selv ansvarlig for å ha lest, forstått og etterleve de vilkår som følger av produsentens sluttbrukeravtale.

blinQ er ikke ansvarlig for forhold som ligger utenfor blinQs kontroll slik som ulykke, elektriske utladninger (lynnedslag, ovespenning, statisk elektrisitet etc.), vann, brann eller lignende. blinQ er ikke ansvarlig for feil som skyldes unormalt eller uautorisert bruk eller på annet vis ikke er i samsvar med produsentens eller blinQs anvisninger for forsvarlig bruk, herunder modifikasjoner, uatorisert vedlikehold etc.

Erstatningsansvar

Erstatningsansvar reguleres i egen Avtale (rammeavtale).

Erstatningsansvar for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data og krav fra tredjepart.

Webhandel og din sikkert

 • Hvordan ivaretar vi din sikkerhet?
  • Vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av sensitive data. Dette betyr at hele bestillingsprosessen, fra du legger inn email adressen din (enten som ny eller eksisterende kunde), foregår slik at dersom noen "avlyttet" linjen ville det ta dem mange år å knekke koden. Krypteringen som brukes er den sterkeste som er anbefalt og tilgjengelig idag (128-bit). Vær oppmerksom på at noen eldre browsers bare kan klare lav kryptering (40-bit). 40-bit er lettere å knekke enn 128-bit, men vi prater fortsatt om år for en hacker, og da koster det mer enn det smaker. For å sjekke om browseren bruker 128 eller 40 bit kryptering kan du flytte muspilen over låsen i statusfeltet nederst i browseren.
 • Når neste side kommer opp skal du se en lås nede i statusfeltet på browseren din. Dersom en advarsel kommer opp er dette fordi vi bruker samme sertifikat for flere websider - klikk ja/ok for å gå videre. Du kan klikke på denne låsen for å se informasjon om sertifikatet og hvem som har utstedet dette. De påfølgende sidene er ikke tilgjengelige uten at denne låsen synes i statusfeltet på browseren.
  • Videresalg/formidling av informasjon
  • Informasjonen du gir oss når du bestiller er kun for oss. Vi sender aldri personlige data videre til tredjepart uten ditt samtykke.