Peder Søvde

Seniorkonsulent

Kjernekompetanse: IT-support | Brukerstøtte og opplæring

Ansatt siden: Juni 2020
Erfaring: +20 års erfaring fra IT-bransjen

Kort om:  Peder har mange års erfaring med klientteknologier samt oppfølging av kontorstøtteapplikasjoner og dokumenthåndteringssystemer. Han har solid erfaring fra brukerstøtte og er en løsningsorientert og serviceinnstilt person. Peder har vært involvert både fra teknisk- og brukerstøttesiden i en rekke prosjekter for implementering av nye systemer, eksempelvis dokumenthåndtering, web, intranet, kommunikasjonsløsninger (Skype/Teams/Teams Live Event), sentralbordløsninger, sikkerhetsløsninger, print, skann og deploymentløsninger. Han har tidligere jobbet med brukerstøtte hos Advokatfirmaet Ræder, Intern IT hos Comparex og PC-Ware.