Ole Andreas Krumsvik

Merkantil Rådgiver

Kjernekompetanse: Rådgiver innen smart utnyttelse av IT

Ansatt siden: Januar 2020
Erfaring:  5 års erfaring fra IT-bransjen

Kort om:  Ole Andreas innehar en master fra Universitetet i Bergen. Han kommer fra TietoEVRY til blinQ for å rådgi kunder i smart utnyttelse av moderne IT.  Ole har en genuin interesse i balansen mellom mennesket og hvordan vi gjennom gjentakende adferd og unike mønster «enkelt» kan identifisere oss ved hjelp av hvordan vi som mennesker samhandler med maskiner.