Microsoft Teams – noen punkter


Image

Økt bruk

Bruken av Microsoft Teams har økt i forbindelse med Covid-19 mange bruker gjerne Teams for første gang. Andre kommer fra Skype-verden og har erfaring med denne type verktøy fra før av.

Microsoft offentliggjorde nylig tall på antall daglige Teams brukere, dette tallet viste hele 75 millioner. Til sammenlikning var forrige antall på 44 millioner, nesten en dobling med kun fem ukers mellomrom!

Teams rom og kanaler

Funksjoner som ofte tas i bruk er opprettelse av kanaler og Teams-rom. Skal man som IT eier i bedriften eller kommunen begrense dette? Her er meningene delte, noen sier «nei», mens andre sier «ja». Hos oss i blinQ mener vi dette handler om fornuftig bruk av Governance og sprsmåle man må stille seg.

Eksempelvis; Filene man jobber med i et Teams rom, finnes de bare ett sted eller ligger de flere steder i forskjellige Teams rom? I relasjon til dette er det viktig å begrense rettighet til hvem som kan lage rom og kanaler.

Skal alle kanaler i et Team være åpne eller er det noen som skal ha begrensninger?

Om dere har rom med eksterne deltagere, hvordan vet interne deltagerne at det er et eksterne rom, med eksterne deltagere? Bruk derfor gjerne ordet «Ekstern» i navnet på Team rommet slik at det ikke er noen tvil.

Telefoni og sentralbord i Teams

Når organiseringen og rettighetsstrukturen rundt opprettelse av rom og kanaler er på plass ser vi ofte at mange organisasjoner ønsker å ta i bruk Teams telefoni.

Her er det flere veier til mål.
blinQ har ledende konsulenter på dette området hvor erfaring og god rådgivning er essensielt for å komme i mål. Telefoni i teams, sammen med sentralbord løsninger basert på Teams, danner en synergieffekt relatert til hvordan vi bruker disse type løsninger. Mange av våre kunder er innovative og har vært med på denne reisen i lang tid, noe som har gitt oss et bredt erfaringsgrunnlag og stryket vår kompetanse. Ofte ser vi at tradisjonelle operatørbaserte sentralbord kan dekke de fleste behov, men hva med løsning som også dekker:

  1. Teams Presence
  2. Kalenderintegrasjoner
  3. Mobilstatus

Løsningene som blinQ levere inneholder alt dette.

I en Teams telefoniløsning fra blinQ kan du få:

  1. Alt levert som én tjeneste fra blinQ, hvor blinQ levere skybasert integrert med SIP-trunken fra din teleoperatør, over internett.
  2. Levert SBC som en appliance eller VM i ditt datasenter.

Er du nysgjerrig på denne typen løsninger og hva andre kunder har gjort? Vil du vite hva prisen blir per bruker per måned? Ønsker du å gå fra dagens Skype for Business løsning og over til Microsoft Teams? Hos oss i blinQ har vi fagkompetanse, og erfaringen du trenger for at din organisasjon kan ta steget videre over til den nye verdenen i Microsoft Teams, med de funksjoner som du ønsker.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Hvis du har noen spørsmål rundt dette temaet, eller har behov for bistand – ta gjerne kontakt med oss i blinQ!

Av: Kai Stenberg

Ønsker du andre tips?
Sjekk videoene på Ukens Techtips

Åpningstid

Mandag – Fredag: 08:00 – 16:00

Kontaktinformasjon


22 00 80 20 (Tast 1)
Salg@blinQ.no

22 00 80 22 (Brukerstøtte)
Support@blinQ.no (Brukerstøtte)


Våre adresser


Besøk oss i Oslo: Øvre Slottsgate 27, 0157 Oslo
Besøk oss i Bergen: Leirvikflaten 3, 5179 Godvik

Post: Øvre Slottsgate 27, 0157 Oslo

Org# NO 915 902 170 MVA


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.